Tretman kotlovskih voda

Obrada vode koja se dalje koristi za proizvodnju pare jedna je od najsofisticiranijih grana kemije voda i jedan od ključnih čimbenika povećanja učinkovitosti rada kotlova i opreme koja koristi paru.Čak i najmanje smanjenje efikasnosti kotla uslijed taloženja depozita, prekomjernog odmuljivanja ili gubitka kondenzata, može uzrokovati ogromne operativne troškove. Preko 90 godina iskustva i predanosti u … Više

Tretman rashladnih voda

Rashladni sistemi sastavni su dijelovi tehnoloških procesa u mnogim industrijama. Rashladni tornjevi, evaporativni kondenzeri, jednoprolazni rashladni sistemi, zatvoreni rashladni sistemi mogu biti pod negativnim djelovanjem korozije, taloženja, obraštaja ili nekontroliranog rasta mikrobiologije. Svi ovi problemi mogu utjecati na smanjenje protoka, učinkovitosti rada i sigurnosti, a time i na energetsku učinkovitost odnosno povećanje troškova održavanja. Kemijski … Više

Tretmani otpadnih voda

Proces obrade otpadnih voda jedan je od najvažnijih procesa očuvanja okoliša koji treba poticati u cijelom svijetu. Pročišćavanje otpadnih voda zahtjeva veliku pozornost i potrebu za integriranim rješenjima te kontinuiranim poboljšanjem učinkovitosti kako bi se osigurali zadovoljavajući rezultati. Nema mnogo drugih procesa koji imaju tako varijabilan ulaz , a zahtijevaju visokokvalitetne izlazne parametre. Kako bismo … Više

Tretmani membranske tehnologije

U 21. stoljeću dokazana je isplativost ulaganja u tehnološke rješenja za pripremu vode, bilo pitkih, bazenskih ili tehnoloških. Kako bi poboljšali izvedbu membranskih sustava i membranske tehnologije koja uključuje reverznu osmozu (RO), nanofiltraciju (NF), ultrafiltraciju (UF) ili membranske bioreaktore te tipične probleme koji su vezani za membranske sustave, stručnjaci iz Nalco Water-a godinama su razvijali … Više

Kontrola i praćenje sustava

Pravilno korištenje pripreme vode te upravljanje opremom za vođenje sustava jednako je važno kao i korištenje adekvatnog kemijskog tretmana. Većina problema u sustavima nastaje zbog kvara u pripremi vode ili neadekvatnog korištenja opreme i kemijskog tretmana. Kako bih Vam pomogli, imamo kompletan pristup rješavanju Vaših problema uz korištenje najnovije i najpouzdanije opreme za kontrolu i … Više

Aqua Kem d.o.o
Aqua Kem d.o.o

Aqua Kem d.o.o