Kontrola i praćenje sustava

Pravilno korištenje pripreme vode te upravljanje opremom za vođenje sustava jednako je važno kao i korištenje adekvatnog kemijskog tretmana. Većina problema u sustavima nastaje zbog kvara u pripremi vode ili neadekvatnog korištenja opreme i kemijskog tretmana. Kako bih Vam pomogli, imamo kompletan pristup rješavanju Vaših problema uz korištenje najnovije i najpouzdanije opreme za kontrolu i praćenje sustava te Vam nudimo adekvatan servis koji uključuje kontinuirano praćenje sistema uz adekvatne analize i preporuke s ciljem optimiziranog vođenja tretmana uz siguran i ekonomski opravdani rad.

Aqua Kem d.o.o
Aqua Kem d.o.o

Aqua Kem d.o.o