Tretman rashladnih voda

Rashladni sistemi sastavni su dijelovi tehnoloških procesa u mnogim industrijama. Rashladni tornjevi, evaporativni kondenzeri, jednoprolazni rashladni sistemi, zatvoreni rashladni sistemi mogu biti pod negativnim djelovanjem korozije, taloženja, obraštaja ili nekontroliranog rasta mikrobiologije. Svi ovi problemi mogu utjecati na smanjenje protoka, učinkovitosti rada i sigurnosti, a time i na energetsku učinkovitost odnosno povećanje troškova održavanja.

Kemijski tretman rashladne vode esencijalni je dio prevencije i adekvatnog održavanja rashladnih sistema. Dugogodišnjim iskustvom uz potporu cijelog niza Nalco Water rješenja kroz adekvatne kemikalije , opremu te sustave ze automatizaciju vođenja rashladnih sistema adekvatno kontroliramo sve navedene probleme kako bismo učinili rashladne sustave sigurnijima i energetski učinkovitijima.

Za optimizaciju Vašeg rashladnog sistema te za poboljšali prijenos topline i ekonomsku učinkovitost rashladnog sistema koristimo specijalizirane kemikalije za tretman rashladnih voda:

  • INHIBITORI KOROZIJE
  • PROIZVODI ZA KONTROLU TALOŽENJA
  • BIOCIDI
  • DISPERZANTI I BIODISPERZANTI

Aqua Kem d.o.o
Aqua Kem d.o.o

Aqua Kem d.o.o