Tretmani otpadnih voda

Proces obrade otpadnih voda jedan je od najvažnijih procesa očuvanja okoliša koji treba poticati u cijelom svijetu. Pročišćavanje otpadnih voda zahtjeva veliku pozornost i potrebu za integriranim rješenjima te kontinuiranim poboljšanjem učinkovitosti kako bi se osigurali zadovoljavajući rezultati.

Nema mnogo drugih procesa koji imaju tako varijabilan ulaz , a zahtijevaju visokokvalitetne izlazne parametre. Kako bismo pomogli klijentima u postizanju njihovih ciljeva u obradi otpadnih voda i osigurali optimalne performanse sustava otpadnih voda, nudimo Vam brojne alate za učinkovitu analizu, procjenu  i tretiranje cijelog rada otpadnih voda kroz sljedeće proizvode:

  • Anorganski i organski koagulanti
  • Tekuće emulzije/praškasti anionski i kationski flokulanti
  • Antipjenići

Aqua Kem d.o.o
Aqua Kem d.o.o

Aqua Kem d.o.o